Mobil 1™ 5W-30

Mobil 1™ 5W-30

Advanced Full Synthetic Engine Oil

Mobil 1™ 5W-30 là dầu động cơ tổng hợp toàn phần cao cấp được thiết kế để giữ động cơ xe bạn chạy êm như mới nhờ khả năng chống mài mòn, làm sạch và tăng cường hiệu suất vượt trội. Mobil 1 5W-30 đáp ứng hoặc vượt xa những tiêu chuẩn khắt khe nhất trong ngành và có hiệu suất tốt hơn các loại dầu nhớt thông thường khác của chúng tôi. Công nghệ Mobil 1 trở thành thiết bị tiêu chuẩn trong nhiều loại xe khác nhau, kể cả những dòng siêu xe tuyển chọn.